top of page
Image by Ivan Bandura

"You can't stop the waves, but you can learn how to surf"

- John Kabat-Zinn

Wat is een doula?

Een doula is een vrouw die jou (en je partner) door alle stadia van het geboorteproces heen draagt. Ze is er om ontspanning te geven. Als vertrouwd gezicht, helpende hand en mentale steun. Maar ook om praktische tips te geven en uit te leggen wat er allemaal gebeurt in je lichaam voorafgaand aan en tijdens de bevalling. 

 

Een doula, mag in tegenstelling tot een verloskundige, geen medische handelingen verrichten. Ze beheerst echter wel de psychologie en fysiologie van het geboorteproces. Hierdoor kan ze er juist op een emotionele, spirituele en educatieve manier voor je zijn.

 

Doordat je een doula vaak al tijdens je zwangerschap hebt leren kennen en zij je helpt met het in kaart krijgen van jouw geboorteplan, bouw je een vertrouwensband op. Ze is op de hoogte van al jouw wensen en bewaakt die tijdens de bevalling. Ze is er niet ter vervanging van je partner, verloskundige of gynaecoloog, maar als aanvulling op je geboorte team. 

Meer

rust

Meer

kracht

Waarom een doula?

Jouw

bevalling

Jouw

verhaal

Een onderzoek van Klaus & Kennell (2008) naar de invloed van een doula op de bevalling, heeft aangetoond dat bevallingen waarbij een doula ondersteuning bood, resulteerden in 31% minder verzoeken om pijnbestrijding, 25% kortere duur van de bevalling en 45% minder keizersnedes. 

 

Daarnaast rapporteerden de vrouwen die een doula in hun geboorte-team hadden een grotere mate van tevredenheid over de bevalling, een grotere betrokkenheid van de partner tijdens de bevalling, minder gezondheidsklachten bij de baby na de bevalling en een versterkte band tussen moeder en kind. 

 

Het is dan ook niet verassend dat ook ziekenhuizen de waardevolle rol van een doula erkennen. Zo is het AMC in Amsterdam bijvoorbeeld het eerste ziekenhuis in Nederland dat een doula in dienst heeft. 

Doula trajecten
bottom of page